O projektu


PROJEKT pod nazivom „Izgradnja GIS sustava kao potpora definiranju pritiska i prijetnji na prirodne vrijednosti,“ u trajanju od 1.2.2015. do 1.12.2015. godine provela je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s izvršiteljem GDi GISDATA d.o.o. Financiran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predmet ovog projekta je uspostava komponente ISZO vezane za razvoj Informacijskog sustava prirode (ISP) sa svrhom stvaranja informacijskog podsustava (metodologija, baza podataka i aplikacije) za integrativnu analizu pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti RH. Osnovne komponente i podloge ovoj analizi su osiguranje centralne baze podataka potrebnih informacija, osiguranje sustava za pregled i analizu navedenih podataka, stručno znanje metodološkog pristupa analize i izračuna pritisaka, osiguranje sustava za održavanje podataka i daljnje analize, te primjene sličnih analiza na druge segmente prostora.

Park prirode Medvednica odabrano je pilot-područje na kojem su analizirani pritisci i moguće prijetnje koji mogu utjecati na zaštićeno područje. Nakon analize identificiranih pritisaka i prijetnji definirane su mjere za njihovo ublažavanje.


PP Lonjsko polje

Objavljeno: 1.2.2016.

Zaštićena područja

Objavljeno: 14.12.2015.

PP Telašćica

Objavljeno: 11.12.2015.

PP Velebit

Objavljeno: 14.12.2015.

PP Žumberak Samoborsko gorje

Objavljeno: 14.12.2015.

PP Medvednica

Objavljeno: 14.12.2015.

PP Medvednica

PP Vransko jezero

Objavljeno: 11.12.2015.

NP Brijuni

Objavljeno: 11.12.2015.

PP Lonjsko polje

Published: 1.2.2016.

PP Telašćica

Published: 11.12.2015.

PP Velebit

Published: 14.12.2015.

PP Žumberak Samoborsko gorje

Published: 14.12.2015.

PP Medvednica

Published: 14.12.2015.

PP Medvednica

PP Vransko jezero

Published: 11.12.2015.

PP Medvednica

Published: 14.12.2015.

PP Medvednica

NP Brijuni

Published: 11.12.2015.

Zaštićena područja

Published: 14.12.2015.